Alüminyum Döküm Yapılmış Parçanın Kontrolü Nasıl Olur?

Alüminyum Döküm parçası kontrolleri üç gruba ayrılabilir:

Yapı Süreksizliklerinin Kontrolü
Parça özelliklerini çok olumsuz etkileyen bu süreksizliklere örnek olarak çekme boşlukları, çatlaklar, pislik ve segregasyonlar gösterilebilir. Bu hatalar, değişik tahribatsız kontrol yöntemleriyle saptanabilir:

Gözle Kontrol : Büyük çatlaklar, pislik, eksik döküm, gaz boşlukları, penetrasyonlar, kaymalar, kalıp şişmesi gibi birçok kusur gözle saptanabilir.

Vurarak Kontrol : Parçaya bir darbe uygulanarak, çıkan ses sağlam bir parçanın sesi ile karşılaştırılır.

İleri Tahribatsız Muayeneler : Gözle görülmeyen yüzey hatalar, için penetran sıvı, manyetik toz, makro dağlama, ultrasonik gibi yöntemler kullanılır. İç süreksizliklerin saptanması için ise radyografik (röntgen ve gamma) ve ultrasonik yöntemlerden yararlanılır.

Boyut ve Biçim Kontrolü
Metal dökümünde geçerli olan toleranslar, kullanılan kalıp ve dökülen malzeme türüne bağlı olarak değişik standartlarla belirlenmiştir. Özel isteklerin ayrıca belirtilmesi gereklidir.

Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerin Saptanması

Kimyasal Bileşim : Potadaki sıvı metalden veya dökülmüş parçadan alınan örnekler üzerinde yapılan analizlerle saptanır.

Mekanik özellikler : Döküm parça üzerinden çıkarılan veya parça ile beraber dökülen örnekler üzerinde yapılan çekme, basma, eğme, sertlik, çentik darbe v.b. deneyler ile saptanır. Numunenin alındığı bölge veya parçayla birlikte dökülen numune, döküm parçayı temsil edecek şekilde (kalınlık ve soğuma hızı bakımından) olmalıdır. Bazı durumlarda numuneler, potadaki sıvı metalin ayrı bir kalıba dökülmesiyle elde edilir.

Yoğunluk : Döküm parçalarda yoğunluğun saptanması ile parça içindeki boşluklar ve malzemenin kimyasal bileşimi hakkında ipuçları elde edilebilir.