Kokil Kalıplarda Kullanılan Yüzey Ayırıcılar

Yüzey ayırıcı madde, kokil kalıp boşluğu iç yüzeyleri ile sıvı metal arasında ince bir katman meydana getirir. Amacı sıvı metalin kalıp yüzeylerinin olumsuz etkilenmesini önleyerek kalıp ömrünü uzatmaktır. Ayrıca kokil kalıplar dökümden sonra maça görevi gören çekme parçalar ile döküm parçanın kalıptan kolay çıkmasını da sağlar.

Yüzey ayırıcı maddeler kalıp yüzeyine ince bir katman hâlinde ve homojen yayılmalıdır. Kokil kalıbın yapıldığı ya da içine döküm yapılacak metalle etkileşmemelidir. Sıvı metalle karşılaştığında zehirli gaz ya da buhar oluşturmamalı ve sık sık sürülerek zaman kaybına neden olmamalıdır.

Kokil kalıplarda yüzey ayırıcı olarak birçok karışım kullanılmaktadır. Organik flor bileşikleri, silikonlar, molipten sülfit (MoS2) bunlardan bazılarıdır. Balmumu gibi doğal ve sentetik mumlar da kullanılmaktadır. Bir yüzey ayırıcı madde, bir alaşım için iyi sonuçlar verirken diğerinde zaralı olabilmektedir. Örneğin, balmumu çinko alaşımlarında tercik edilirken alüminyum alaşımlarında kullanılmaz. Madensel yağlar kalıbı etkilemedikleri ve oksitlenme yapmadıkları için alüminyumdan döküm yapılacak kokil kalıplarda yüzey ayırıcı olarak tercih edilir.