Yaş Kalıplama Kumu

Yaş kalıplama kumunun yerine getirmesi gerekenler şunlardır;

Kalıplama esnasında: Kalıplama kumu modelin iç ve dış konturlarını derinliklerini kolayca doldurması ve her kalıbın homojen sertlikte olması gerekir, bu özelliği onun akışkanlığı, rutubet miktarı, kil miktarı, yığma ağırlığı ile belirlenir.

Modelin kum kalıptan sıyrılması, çıkartılmasında kalıplama kumu deformasyon, şekillenebilme özelliğine sahip olmalıdır, bu özellik yaş çekme ve yaş basma mukavemeti ile kontrol edilir. 1.2. Kalıp yüzeyleri eriyik metalin basıncına karşı koyabilmeli, şekil değiştirmemelidir, bu yüksek yaş basma mukavemeti ve kalıp sertliği ile yerine getirilir.

Döküm esnasında: Kalıplama kumu döküm esnasında oluşan gazların kolayca kalıptan dışarı çıkmasını sağlamalıdır, gaz geçirgenliği, tane dağılımı, büyüklüğü, kalıp sertliği, rutubet miktarları bu özelliğin yerine getirilmesinde rol oynarlar.

Yine döküm esnasında rutubet miktarının kalıp iç yüzeylerde yoğunlaşması sonucu meydana gelen genleşme hatalarının önlenmesi için ıslak çekme mukavemeti yüksek olmalıdır. Eriyiğin kalıbı doldurması esnasında kalıp duvarında erozyonun meydana gelmemesi gerekir, bunun içinde kalıp sertliği, yaş basma mukavemeti, kum tane büyüklüğü, kuru basma mukavemeti etkili özelliklerdir.

Derecelerin bozulması esnasında: Kalıpların kolay ve kısa zamanda bozulmaları gerekir, buda kil ve rutubet miktarının askari seviyeye indirilmesi ile sağlanır.