Döküm Kalıbı Tasarımını Etkileyen Faktörler

Kalıp oyuğu (iş parçasının son şeklini gösterir)
(Core) Maça
(spru system) Kalıba dökülmüş bir metalin içine, atık metalin dışarı çıkmasını sağlamak amacıyla açılmış oyuk ya da açıklık.
(Runner system) Yolluk kombinasyonu -Kalıba dökülen metalin içinden aktığı kanal sistemi.
(Ingate System) Yolluk kalıplanan metalin içinden geçip ve kalıp oyuğuna döküldüğü ve sertleşme sonrası atık metalin atıldığı kalıpta açılan kanal.
Eklenecek ekstra metalin giriş ya da havanın çıkışını sağlamak için genişletilmiş açıklık ya da kanallar. Bu kanallar metalin katılaşması sırasında ortaya çıkacak eksikliği tamamlamak amacıyla açılırlar.
Belirli bir noktada katılaşma oranını artırmak veya büyük miktarlardaki ısıyı absorbe etmek amacıyla kalıba yerleştirilen objeler (chills)